Dostali jsme upozornění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,

že některé naše aktivity jsou v rozporu se zákonem a některé jsou na hraně. V cílech jsou změněna pravidla pro dvě místa. U Studené jeskyně si prosím přečtěte nový popis místa. Fotky se budou uznávat jen před jeskyní. Jinak jen s písemným souhlasem CHKO Beskydy. Jak ho získat zkusím zjistit. Jinak citace:

Myslím že není nutné přímo měnit cíl – stačí jiné zadání úkolu bez navádění k přestupku.
V opačném případě se budeme snažit všechny účastníky, u kterých bude prokázaný vstup do podzemních prostor ( foto zevnitř jeskyně) za porušení zákona náležitě ocenit 🙂

Druhým místem je Kamenná tvrz. Pokud jsem dobře pochopil, budou strážci na naši hru upozorněni a těch pár kroků, ze stzky k chatě pro fotku budou tolerovat. Toto ještě upřesním. Citace:

Kamenná tvrz u Kněhyně – leží na území NP Kněhyně – Čertův mlýn. V tomto území je zákonem zakázáno vstupovat mimo značené turistické stezky. Ona „kamenná tvrz“ ( jde o základy dávné lovecké chaty)
na značce neleží. Vzhledem k tomu, že se v této NPR snažíme o intenzivní strážní službu, pravděpodobně dřív nebo později dojde ke konfliktu mezi naši strážci a vašimi soutěžícími.
Nejde o těch pár kroků mimo značku – jde o princip.
Já můžu strážce na vaši hru upozornit, vy byste ovšem měl soutěžící férově upozornit, že je to hraně zákona a tolerováno je ( bude ?)  právě jen těch pár kroků.

Posledním místem je Mohyla Johna Lennona. Konkrétně s ní žádný problém není, protože leží na značené cestě, ale upozorňujeme, že v této oblasti je povoleno se pohybovat jen po turisticky značených cestách. Ostatně tak to máme napsáno v pravidlech. Citace:

Mohyla J.Lenona – jde o území přírodní rezervace Smrk. Doporučuji soutěžící upozornit, že i v tomto území je vstup mimo značené stezky povolen se souhlasem SCHKOB. Problémem je především používání zkratky po severním svahu z Ostravice. Strážci se na tento úsek zaměřují a bez pardonu pokutují. Podobě nedoporučujeme bivakovat přímo na vrcholu (bez ohně to lze v sedle Smrku nebo u chaty Hubertka). Vzhledem k tomu, že to důsledně začali řešit až letos, je okolo toho většinou dost emocí … zbytečně. Pravidla takto nastavená platí od r. 2004, kdy byla rezervace rozšířena na současnou rozlohu.

 

Publikováno : 10.09.2018 15:13