Od 25. května 2018 vejde v platnost „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ jednotné v celé EU. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Jelikož se nás týká GDPR, rozšířili jsme pravidla soutěže o  následující text:

Zpracování osobních údajů

Přihlášením do soutěže udělujete souhlas společnosti GIFF a.s., se sídlem Slévárenská 272, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 25843371, spisová značka B 2213, vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) uchovávala tyto osobní údaje:

  • e-mailovou adresu (přihlašovací údaj)
  • telefonní číslo (nepovinný údaj)
  • firma (nepovinný údaj)
  • jméno a příjmení (nepovinný údaj)
  • fotografie Vámi nahrané

2. E-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem opakovaného přístupu do aplikace, zaslání zapomenutého hesla, zasílání informací týkající se turistické soutěže.  Fotografie jako důkaz, že osoba navštívila místa stanovené soutěží. Ostatní údaje jsou nepovinné, slouží pouze k identifikaci osoby v případě nutnosti. Kromě e-mailové adresy můžete Vaše údaje aktualizovat kdykoliv.  Údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti GIFF a.s.

4. Berte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás vymazání Vašeho účtu včetně všech údajů, nebo tak můžete učinit sami v Můj profil -> Odstranit účet
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Publikováno : 16.05.2018 18:33